ประสบอุบัติเหตุ

ตัวอย่างทั่วไป คนเรามัก ประสบอุบัติเหตุ ได้เสมอ แต่เมื่อ เกิดขึ้น กับฟัน ควรรีบมาพบและปรึกษา ทันตแพทย์ โดยเร็วนะคะ

👉👉👉ผู้ป่วย ประสบอุบัติเหตุ รถชน เมื่อมีการเคลื่อน ตัวของฟัน ผิดจากตำแหน่งเดิม ทันตแพทย์ จะพยายามทำการ ยึดตำแหน่งของฟัน และตรวจ ประเมิน เพื่อทำการรักษาต่อไปค่ะ 😊😊😊