ฟอกสีฟัน

ธรรมดาแล้วมนุษย์เรามีปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่มากขึ้น คราบอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ คราบบุหรี่ หรืออาจเกิดจากผลข้างเคียงของยาบางชนิด ที่เปลี่ยนสีฟันของเราที่เคยขาวเงางามให้มีสีที่หม่นหมอง มีคราบสีน้ำตาล และทำให้ฟันเหลือง ~ดังนั้นการฟอกสีฟันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสีฟันให้มีความขาวและเงางามมากขึ้น~

คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟัน
สามารถปรับปรุงรอยยิ้มให้มีฟันขาว สว่าง เงางาม ช่วยให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้น

ประเภทของการฟอกสีฟัน มี 2 วิธี

1. การฟอกสีฟันที่ทำโดยทันตแพทย์
2. ชุดฟอกสีฟันที่เอาไปทำเองที่บ้าน

ความแตกต่างระหว่างการฟอกสีฟันด้วยน้ำยาและแสงคือผู้มารับบริการสามารถทำและเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นความแตกต่างได้ทันที ขณะที่การฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้านจำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะสามารถเห็นความแตกต่างโดยคุณประโยชน์ของการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้านมีโอกาสเกิดอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันน้อยกว่า

ทั้งนี้การเลือกวิธีของการฟอกสีฟันนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล

ขั้นตอนการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์

*ขั้นแรกทันตแพทย์จะทำการตรวจและทำการเทียบเฉดสีของฟันก่อนรับการฟอกสีฟัน
*จากนั้นทันตแพทย์จะทำการกั้นขอบเหงือกและป้ายน้ำยาฟอกสีฟันลงบนฟันและฉายแสง
*ขั้นตอนถัดไปทันตแพทย์จะทำการกำจัดน้ำยาฟอกสีฟันและน้ำยาที่ใช้ป้องกันเหงือกออก
*จากนั้นจะมาถึงขั้นตอนการเปรียบเทียบสีฟัน ก่อน-หลังการเปรียบเทียบสีก่อนและหลังการฟอกสีฟันเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นความแตกต่าง

ขั้นตอนของการเข้ารับการจัดทำชุดฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน

*ขั้นแรกจะเป็นขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยความเหมาะสมและการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟันทันตแพทย์
*ขั้นตอนที่สองคือการลองใส่ถาดฟอกสีฟันและคำแนะนำวิธีการใช้ทันตแพทย์ทันตแพทย์

!!ข้อปฏิบัติหลังเข้ารับการฟอกสีฟัน!!
$ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดคราบสีบนฟันเช่น การดื่มชา กาแฟ ไวน์แดง รวมถึงการงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
$ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อนเย็นหรือมีความเป็นกรดสูงเกินไป
$การรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan สามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้
!!ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน!!
$กรณีที่เกิดจากการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน ควรลดเวลาในการใส่ถาดฟอกสีฟันลง หรือ ทิ้งช่วงห่างระหว่างการฟอกสีฟันแต่ละครั้งให้มากขึ้น (เช่น หากปกติใส่ถาดฟอกสีฟันครั้งละ 6 ชั่วโมง ก็ควรลดลงให้เหลือเพียง 5 ชั่วโมง หรือในบางกรณีที่ทำทุกวัน ก็ให้ทำวันเว้นวัน เป็นต้น)
$การรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan จะช่วยลดอาการเสียวฟันได้การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงจะสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้

“การดูแลรักษาหลังการทำการฟอกสีฟันด้วยทันตแพทย์ควรพบทันตแพทย์์เป็นประจำทุก 6 เดือน”

**ข้อควรพิจารณาก่อนเข้ารับการฟอกสีฟัน**

■ผู้เข้ารับบริการควรงดสูบบุหรี่ก่อนเข้ารับการฟอกสีฟันเนื่องจากควันบุหรี่สามารถทำร้ายเนื้อเยื่ออ่อนของฟันและมีอาจเป็นอุปสรรคในการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการฟอกสีฟัน

■ผู้ที่เหมาะสมในการเข้ารับการฟอกสีฟันคือ ผู้ที่มีปัญหาสีของฟันที่เกิดจากการดื่มชา กาแฟ การสูบบุหรี่และจากอายุที่มากขึ้น เป็นต้น

♤ข้อควรพิจารณาก่อนเข้ารับการฟอกสีฟัน♤

~มีการบูรณะฟันหน้าด้วยวัสดุต่างๆกรณีที่มีการบูรณะฟันหน้าด้วยวัสดุเรซิน เซรามิก หรือได้รับการทำครอบฟันสะพานฟันและเคลือบผิวฟันแล้วนั้น การฟอกสีฟันจะไม่สามารถเปลี่ยนสีของวัสดุดังกล่าวได้

ดังนั้นหลังการฟอกสีฟัน ผู้เข้ารับบริการอาจต้องเข้ารับการเปลี่ยนวัสดุดังกล่าวให้มีสีเหมือนฟันที่ขาวขึ้นฟันที่บอบบางเกิดอาการเสียวฟันได้ง่าย หรือมีอาการแพ้สารเพอร์ออกไซด์

~สำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันได้ง่ายอยู่ก่อนแล้วซึ่งอาจเกิดจากปัญหาเหงือกร่น ฟันสึก หรือเกิดจากการรั่วของวัสดุที่อุดฟัน เป็นต้น ควรเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ก่อนทุกครั้ง รวมถึงผู้ที่มีอาการแพ้สารประเภท ไฮโดตเจนเพอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการฟอกสีฟัน

~อาการเสียวฟันที่เกิดจากการฟอกสีฟันนั้น เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้เข้ารับบริการบางท่าน ซึ่งอาการดังกล่าวจะลดลงและสามารถหายได้เองภายใน 1 – 4 วัน

~ฟันตกกละหรือมีสีเทาที่เป็นผลข้างเคียงจากยาประเภทเตตร้าไซคลีนสำหรับผู้เข้ารับบริการที่มีปัญหาฟันตกกละหรือมีสีเทาอันเกิดจากการได้รับยาปฏิชีวนะประเภทเตตร้าไซคลีน หรือด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม การฟอกสีฟันอาจช่วยปรับระดับสีฟันได้เพียงระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาฟันสีเทาให้ขาวตามธรรมชาติได้คอฟันมีสีเหลืองหรือน้ำตาลการฟอกสีฟันไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เนื่องจากทันตแพทย์จำเป็นต้องทำการป้องกันการโดนน้ำยาฟอกสีฟันบริเวณคอฟันและเหงือกด้วยน้ำยาพิเศษ

~สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรไม่แนะนำให้สตรีมีครรภ์หรือสตรีที่ให้น้ำนมบุตรเข้ารับการฟอกสีฟัน

~ในช่วงระยะแรกๆที่ได้รับการฟอกสีฟันข้อต่อขากรรไกรมีปัญหาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านขากรรไกร ทันตแพทย์อาจทำการฟอกสีฟันด้านบน หรือ ล่างก่อน แล้วจึงฟอกด้านที่เหลือหลังจากการหยุดพัก

~เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้ารับบริการโรคเหงือกและฟันผุผู้ที่มีปัญหาโรคเหงือกหรือมีฟันผุ อาจต้องเข้ารับการรักษาโรคดังกล่าวก่อนเข้ารับการฟอกสีฟัน

~ความคาดหวังจากการฟอกสีฟันด้วยแสงไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ได้จากการฟอกสีฟันด้วยแสงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสีฟันขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคลที่มีปฏิกิริยาต่อน้ำยาฟอกสีฟันที่แตกต่างกัน ซึ่งบางรายอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมาก

♢การฟอกสีฟันไม่สามารถแก้ไขปัญหาสีฟันที่ผิดปกติบางประเภท เช่น

ฟันตกกละที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาประเภทเตตร้าไซคลีน

และระดับของการเปลี่ยนของสีฟันจากการฟอกสีฟัน นั้นจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของแต่ละคนที่มีกับน้ำยาฟอกสีฟัน