การรักษารากฟัน

คุณรู้จักการรักษารากฟันครอบฟันหรือไม่ การรักษารากฟันเป็นขบวนหนึ่งในการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันและคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายในปาก หรือมีการอักเสบเกิดขึ้น การรักษารากฟันเป็นการตัดโพรงประสาทฟัน

ตัดเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟันนั้นโดยไม่ต้องถอนฟันซี่นั้นทิ้ง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของการที่โพรงประสาทฟันถูกทำลายหรือตายมีหลายประการยกตัวอย่างเช่น ฟันผุลึกมากจนทะลุโพรงฟัน ฟันแตกฟันหักทะลุโพรงฟัน ฟันแตกเนื้อฟันที่เหลืออยู่ไม่สามารถบูรณะได้ มีหนองเกิดขึ้นในบริเวณปลายรากฟันเป็นต้น

การที่โพรงประสาทฟันถูกทำลาย อักเสบ ติดเชื้อในโพรงประสาทฟันเกิดฟันผุ ฟันเป็นรู หรือมีอุบัติเหตุต่อฟันที่ทำให้เนื้อฟันแตก ฟันหัก เกิดความเสียหายหรือตายนั้น หากเราปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ทำการรักษาจะมีการก่อตัวที่ปลายรากฟันในกระดูกขากรรไกรเกิดเป็นฝีขึ้น หรือกระดูกรอบๆฟันอาจถูกทำลายทำให้มีอาการปวดตามมาซึ่งจะส่งผลให้การรักษาฟันยากขึ้นไปอีก สัญญาณที่บ่งบอกว่าโพรงประสาทฟันของคุณเสียหายมีการติดเชื้อขึ้นคือ มีอาการเจ็บเวลาเคี้ยวหรือกัดอาหาร มีอาการเสียวฟันเมื่อดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนหรือเย็น มีอาการฟันหลวมหรือฟันโยก อาการบวมและนิ่มลงของเหงือกบริเวณฟันที่ติดเชื้อ มีน้ำหนองไหลจากฟันที่ติดเชื้อหรือเกิดตุ่มหนองขึ้นบนเหงือก มีสีของฟันคล้ำลง ใบหน้าบวมขึ้น หากอาการเหล่านี้คุณควรจะปรึกษาทันตแพทย์เพื่อทำการรักษา โดยการรักษารากฟันประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน จะต้องใช้เวลา และมีการนัดพบทันตแพทย์หลายครั้งขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของฟัน ก่อนการลงมือรักษารากฟัน ทันตแพทย์จะเอกซเรย์ฟันซี่ที่จะต้องทำการรักษา หลังจากนั้นทันตแพทย์จะนำเอาโพรงฟันที่ติดเชื้อออกมา แล้วการทำความสะอาดและเติมโพรงฟัน ทำการตกแต่งเพื่ออุดฟัน โดยหากรากฟันที่ไม่สามารถทำจนเสร็จได้ในครั้งเดียว ทันตแพทย์จะทำการปิดโพรงฟันไว้ด้วยวัสดุอุดฟันชั่วคราว และเมื่อเสร็จแล้วจะทำการปิดโพรงประสาทฟันและใส่ครอบฟัน

การรักษารากฟันเป็นการรักษาฟันแบบหนึ่งที่เราสามารถเก็บรักษาฟันไว้ใช้งานได้ต่อไปโดยไม่ต้องถอนฟันซี่นั้นทิ้ง ไม่ต้องใส่ฟันปลอม ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันและรักษาตัวฟันเสร็จแล้วจะสามารถอยู่ได้นานเท่ากับฟันที่ปกติ ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพฟันและการรักษาช่องปาก การรักษารากฟันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีมากทางเลือกหนึ่ง

หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขานวมินทร์ ทางเบอร์โทรศัพท์ 0946649962