ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปัญหาหนักใจสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กปัญหาหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นการพาลูกน้อยไปทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน การไปทำฟันของเด็กเล็กครั้งแรกที่ยังไม่มีประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวการทำฟันมาก่อน ย่อมแน่นอนว่าประสบการณ์และความรู้สึกครั้งแรกของเด็กนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะส่งผลไปยังการทำฟันในครั้งต่อๆไป เนื่องจากเด็กจะจดจำและฝั่งใจการทำฟันจากประสบการณ์ในครั้งแรก

การหาที่ที่มีทันตกรรมเด็กโดยเฉพาะจะทำให้เด็กๆสามารถลดความกลัว และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำฟันครั้งแรกขึ้นมาได้ เนื่องจากทันตกรรมเด็กเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งที่มีความเฉพาะทางมีทันตแพทย์ที่มีความเข้าใจพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของเด็กโดยเฉพาะ มีจิตวิทยาการจูงใจเด็กให้ยอมรับการทำฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากสุขภาพฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี  ซึ่งวิธีการรักษาฟันในวัยเด็กก็มีการรักษาฟันหลายวิธีการที่จะทำให้ฟันสวยและแข็งแรงไปจนถึงตอนโต อย่างเช่นการขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ การผนึกหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ การอุดฟัน การรักษาโพรงประสาทฟัน การครอบฟัน การถอนฟัน การเอ็กซเรย์ การตรวจสุขภาพฟัน การใส่เครื่องมือกันฟันล้มหรือเครื่องมือกันช่องว่าง เครื่องมือกันช่องว่างในเด็กถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเครื่องมือนี้สามารถป้องกันไม่ให้ฟันของเด็กๆล้มจากการที่เด็กมีการสูญเสียฟันไปก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะฟันกรามน้ำนมที่ควรจะหลุดเมื่ออายุ 11-12 ปี แต่มีปัญหาทำให้ฟันน้ำนมหลุดไปก่อนหน้านั้นทำให้มีช่องว่างเกิดขึ้น จะทำให้ฟันกรามแท้ที่ขึ้นมาแล้วหรือฟันกรามน้ำนมที่เหลืออยู่จะขยับมาเพื่อปิดช่องว่าง แล้วฟันแท้ที่จะขึ้นมาตรงตำแหน่งนั้นไม่มีที่ว่างพอ จึงเกิดการซ้อนเกขึ้นส่งผลให้ฟันของเด็กๆมีปัญหาตามมา เครื่องมือกันช่องว่างนี้จะทำหน้าที่ช่วยในการรักษาระยะห่างระหว่างฟันเอาไว้ไม่ให้ลดลงหรือหายไป โดยที่เครื่องมือจะประกอบด้วยส่วนที่ไปสวมฟันที่อยู่หลังช่องว่างเพื่อใช้เป็นหลัก และส่วนที่ยื่นออกมาสัมผัสหรือแตะกับฟันที่อยู่ข้างหน้าช่องว่าง เพื่อเป็นตัวค้ำยันไม่ให้ฟันข้างหลังขยับมาในช่องว่าง ปัญหาฟันซ้อนเกกันก็จะไม่เกิดขึ้น

การอุดฟัน ถอดฟัน ขัดฟัน การเอ็กซเรย์ การใส่เครื่องมือสำหรับเด็กถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ และมีประสบการณ์ในครั้งแรก ซึ่งพ่อแม่สามารถที่จะช่วยสร้างความทรงจำที่ดีในการทำฟันครั้งแรกได้ โดยการเลือกคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีความเข้าใจ มีสถานที่สิ่งแวดล้อม บรรยากาศมีความเหมาะสม อย่างเช่นคลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขานวมินทร์ที่จะทำให้เด็กไม่กลัวการทำฟันและได้รับประสบการณ์ดีๆกลับบ้านไป