“นิติทันตวิทยา” คืออะไร?

วันนี้ แอดมิน มานำเสนอ คำศัพท์
ว่าด้วย เรื่องของ “นิติทันตวิทยา”
เป็น งาน ทันตกรรม แขนงหนึ่งเพื่อช่วยพิสูจน์ เอกลักษณ์ ของบุคคล และ ประเมินอายุ ของบุคคล ได้

หมอฟันนอกจาก พวกเรา จะทำฟันดูแลสุขภาพช่องปากแล้ว การเก็บข้อมูลในช่องปาก ก็ยังจัดเป็นข้อมูล ที่ทรงคุณค่า ที่จะสามารถ ช่วยให้เราจำแนกบุคคลได้

ดังเช่น เหตุการณ์สึนามิ ปี 2006 ที่ผ่านมา จากกฎ ของการพิสูจน์ เอกลักษณ์ บุคคล ผู้ประสบภัยพิบัติ
จะสามารถ พิสูจน์ เอกลักษณ์ บุคคล ได้ 3 อย่าง คือ สภาพฟัน, ลายนิ้วมือ และ DNA

เหตุผล ที่ ทำไม เรา ถึง ใช้ฟันและลักษณะ ในช่องปาก พิสูจน์ เอกลักษณ์ บุคคล ได้ ก็คือ

• ฟัน มีความแข็งแรง คงทน ถูกทำลายได้ยาก

• การเรียงตัวของฟัน แต่ละคน มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ ที่แตกต่างกันไประหว่างบุคคล ตลอดจน รูปร่าง โพรงประสาท ความยาวรากฟัน การขึ้นของฟัน การสึก ของฟัน หรือ ขนาดของ ขากรรไกร ก็แตกต่างกันไป

• การได้รับการรักษาฟันที่อยู่ในช่องปาก เช่น ตำแหน่งการอุดฟัน การถอนฟัน การใส่ฟันในรูปแบบต่างๆของแต่ละบุคคลก็มักไม่เหมือนกัน

ปัจจุบัน ทางทันตกรรม หรือ คลินิก ของเรา ก็มี นวัตกรรม การเก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการรักษาทางทันตกรรม ด้วยเครื่อง สแกนฟัน 3 มิติ เช่น การจัดฟันแบบใส โดยการเก็บข้อมูล อยู่บนฐานข้อมูลบนคลาวน์ ซึ่งมีความปลอดภัย สามารถ เรียกใช้งานได้ง่าย!!!

นับว่า เป็นพื้นฐานเบื้องต้น ที่จะขับเคลื่อน วงการทันตกรรม ในการเก็บฐานข้อมูล ของแบบจำลอง ดังเช่น ในนานาประเทศ ที่พัฒนาแล้ว

เราเล็งเห็นว่า การสแกนฟัน จัดเป็น หนึ่งในนวตกรรมแนวทางใหม่ สำหรับการเก็บข้อมูลทางทันตกรรม ที่สามารถ นำมาใช้เป็นประโยชน์ ในการ พิสูจน์เอกลักษณ์ ของบุคคล ในอนาคตได้!!!

สอบถาม ข้อมูลติดต่อ
Line: @denthome

สาขา สะพานควาย โทร 026154665, 0944450256

สาขา นวมินทร์ โทร
029664750, 0946649962

หรือ ส่งข้อความทาง inbox ได้ค่า

#สแกนฟันสามมิติด้วยitero
#คลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม
#ทำฟันสะพานควาย
#ทำฟันนวมินทร์
#ทันตนิติเวช