รากฟันเทียม

ในปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้นี้ คุณมีการวางแผนที่จะต้องถอนฟันอยู่หรือไม่ ไม่ว่าคุณจะมีการสูญเสียฟันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ โรคฟันผุ โรคเหงือก หรือการสูญเสียฟันที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อีก เมื่อมีการสูญเสียฟันไปแล้วก็ย่อมจะต้องหาฟันมาทดแทนในตำแหน่งนั้น เพื่อที่จะช่วยถนอมฟันแท้ที่เหลือให้คงสภาพปกติ ทำให้ฟันซีกข้างเคียงไม่ล้มเอียงเข้าหากัน ทำให้การสบกันของฟันปกติ และไม่เกิดปัญหากับข้อต่อขากรรไกร

การทำรากฟันเทียมถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะช่วยทำให้คุณสามารถหมดกังวลกับปัญหาการใส่ฟันปลอมแบบธรรมดา ในการใส่ฟันปลอมแบบธรรมดาบางคนอาจจะรู้สึกได้ว่าการใส่ฟันปลอมแบบธรรมดาให้ความรู้สึกไม่สะดวกสบาย อาจจะมีบางจุดที่ทำให้เจ็บ นูน หรือยื่นออกมา ในบางครั้งบางรายอาจจะมีความรู้สึกคลื่นไส้เวลาที่ใส่ฟันปลอมแบบธรรมดา การทำรากฟันเทียมจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวเลือกหนึ่ง เนื่องจากรากฟันเทียมจะให้ความรู้สึกและรูปลักษณ์เหมือนกับฟันจริง รากฟันเทียมที่ทดแทนรากฟันจริงจะผลิตมาจากวัสดุไทเทเนียม แล้วนำมาใช้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรในตำแหน่งที่สูญเสียฟันและรากธรรมชาติไป เมื่อทั้งสองอย่างประสานกันอย่างสนิทแล้ว ฟันปลอมหรือที่ยึดฟันปลอมที่ทำงานร่วมกับรากเทียมจะไม่เลื่อนหรือลื่นออกจากจุดที่ต้องการ จะทำหน้าที่ในการรองรับทันตกรรมฟันปลอม การครอบฟันหรือสะพานฟัน โดยจะทำงานร่วมกับกระดูกขากรรไกร การฝังรากเทียมนี้จะช่วยให้การทำฟันปลอม การครอบฟัน และที่ยึดฟันปลอมบนรากเทียม ได้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าฟันปลอม หรือการทำฟันปลอมแบบธรรมดา ขั้นตอนในการทำรากฟันเทียมมีหลายขั้นตอนด้วยกัน เริ่มต้นจากการเอกซเรย์บริเวณที่จะฝังรากฟันเทียมเพื่อประเมิน  ขั้นตอนการผ่าตัดฝังตัวรากเทียมลงไปในกระดูกแล้วเย็บแผล ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องรอให้ตัวรากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรให้สมบูรณ์ ต่อมาจะใส่แกนฟันจำลอง แล้วใส่แกนฟันตัวจริงและใส่ครอบฟันตัวจริง จากนั้นทันตแพทย์นัดเช็คตามดุลยพินิจ  แต่อย่างไรก็ดีการที่คุณจะทำการรักษาด้วยวิธีรากฟันเทียมได้นั้น คุณจะต้องมีเหงือกที่แข็งแรงและมีกระดูกเพียงพอสำหรับรองรับรากฟันเทียมด้วย

การใส่ฟันปลอมแบบการทำรากฟันเทียมดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ถือว่าเป็นการรักษาที่ให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนฟันจริงเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลให้การเคี้ยวอาหาร และการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างปกติ ซึ่งการทำรากฟันเทียมนั้นก็ต้องอาศัยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการรักษา อย่างเช่นคลินิกทันตกรรมเด้นท์โฮม สาขานวมินทร์ที่มีบริการทำรากฟันเทียม โดยคุณสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ 094 664 9962